Tại Việt Nam, dinh dưỡng thực vật là sân chơi ‘không mới’ và giàu tiềm năng khai phá, song vẫn chưa...

Ngoài mục tiêu chủ động nguồn nguyên liệu có chất lượng, việc Vinasoy đẩy mạnh phát triển vùng...

Từ nguồn gen quý và thành quả lai tạo giống đậu nành, Vinasoy phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng...

Thu thập 1.533 nguồn gen đậu nành quý, Vinasoy đứng trước cơ hội lớn tạo ra những giống đậu nành...

Trang