Tiếp theo "Kéo xuống để tìm hiểu thêm về chúng tôi"

hành trình lớn đôi khi bắt đầu `


từ những câu chuyện nhỏ

`

vinasoy đã được thành lập dựa trên ý niệm đó

mang vị đậu nành ngon đến mọi người

Năm 2001, 4 năm sau khi được thành lập, Vinasoy đón
nhận cơ hội tham gia một chương trình phi lợi nhuận. Trong
suốt năm đó, hơn 5 triệu hộp sữa đậu nành Vinasoy đã
được cung cấp cho các học sinh ở vùng xa 4 tỉnh Nghệ An,
Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi

Xem thêm về câu chuyện Vinasoy

những hạt đậu nành tinh tuý nhất

thu hoạch từ vùng đất Tây Nguyên

mỗi năm sẽ
tạo ra
hơn 1 tỷ sản phẩm

phục vụ cho
hơn 80 triệu
người dân

Xem thêm Sản Phẩm Vinasoy

chúng tôi
gieo hạt đậu nành

để thu hoạch
yêu thương

để gửi gắm những điều tốt đẹp
đến mỗi con người

Vinasoy luôn tin và giữ gìn những giá trị đã đặt ra: lòng tốt, sự cảm kích, công bằng và tương trợ. Chúng tôi tin rằng "giá trị gia tăng" lớn nhất chính là mối quan hệ con người. Đó là lý do chúng tôi tôn trọng nhân viên như chính khách hàng của mình

Tìm hiểu thêm về Chính sách Nhân Sự Vinasoy

mỗi hành động đều tạo thành làn sóng

của những khả năng vô tận

và chúng tôi sẽkhông ngừng hành động

Thành quả của cây nhờ trái. Thành quả của một người nhờ hành động. Với Vinasoy, hành động thiết thực nhất là góp phần phát triển chất lượng cuộc sống của mọi người Việt Nam. Chúng tôi luôn xem Phát Triển Bền Vững là nền tảng vững chắc nhất cho mọi sản phẩm hiện tại và tương lai.

Tìm hiểu về Chương Trình Cộng Đồng Vinasoy

tốt đẹp từ tự nhiên

Trở về đầu trang