KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Chị Phạm Thị Yến Nhi ở xã Tịnh Hòa, TP Quảng...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Nguyễn Thị Sở ở xã Bỉnh Phước, huyện Bình...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Em Lệ Thị Tú Cẩm ở xã Hành Dũng, huyện Nghĩa...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Dương Thắm ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh...

Trang