KNNTL - SỐ 348 - Chị Phạm Thị Yến Nhi - 23/05/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Nguyễn Thị Sở ở xã Bỉnh Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Chị Phạm Thị Yến Nhi ở xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi như sau: