KNNTL - SỐ 346 - Em Lệ Thị Tú Cẩm - 09/05/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Dương Thắm ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Em Lệ Thị Tú Cẩm ở xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi như sau: