KNNTL - SỐ 349 - Cô Tạ Thị Sinh - 30/05/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Chị Phạm Thị Yến Nhi ở xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Cô Tạ Thị Sinh ở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi như sau: