KNNTL - SỐ 347 - Bà Nguyễn Thị Sở - 16/05/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Em Lệ Thị Tú Cẩm ở xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Bà Nguyễn Thị Sở ở xã Bỉnh Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi như sau: