KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Ông Nguyễn Nhạn ở xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Em Đinh Thị Yên Vàng ở xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Phạm Thị Túi ở xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Ông Võ Siệt ở xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh...

Trang