KNNTL - SỐ 339 - Em Đinh Thị Yên Vàng - 21/03/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Phạm Thị Túi ở xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Em Đinh Thị Yên Vàng ở xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi như sau: