KNNTL - SỐ 338 - Bà Phạm Thị Túi - 14/03/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Ông Võ Siệt ở xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Bà Phạm Thị Túi ở xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi như sau: