KNNTL - SỐ 340 - Ông Nguyễn Nhạn - 28/03/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Em Đinh Thị Yên Vàng ở xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Ông Nguyễn Nhạn ở xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi như sau: