KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp bà Nguyễn Thị Thu ở xã Bình Long, huyện Bình...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Nguyễn Thị Ánh ở xã Tịnh Minh, huyện Sơn...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp  Chị Phạm Thị Danh ở xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ,...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Ông Phùng Tọa ở xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh...

Trang