KNNTL - SỐ 324 - Bà Nguyễn Thị Thu - 29/11/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Bà Nguyễn Thị Ánh ở xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Bà Nguyễn Thị Thu ở xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi như sau: