KNNTL - SỐ 323 - Bà Nguyễn Thị Ánh - 22/11/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp  Chị Phạm Thị Danh ở xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Bà Nguyễn Thị Ánh ở xãTịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi như sau: