KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Em Phạm Thị Mỹ Dung ở xã Nghĩa Thuận, huyện Tư...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Ông Dương Văn Dũng ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Em Phạm Thị Huyền ở xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Chị Nguyễn Thị Việt ở xã Bình Hòa, huyện...

Trang