KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Em Trần Thị Kiều ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức,...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Em Võ Thanh Huy ở xã Hành Nhân, huyện Nghĩa...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Phạm Ngọc Hoàng ở xã Nghĩa Điền, huyện Tư...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Hồ Minh Lâm ở xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức,...

Trang