KNNTL - SỐ 325 - Chị Lê Thị Hiền - 06/12/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp bà Nguyễn Thị Thu ở xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp chị Lê Thị Hiền ở phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi như sau: