KNNTL - SỐ 322 - Chị Phạm Thị Danh - 15/11/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Ông Phùng Tọa ở xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Chị Phạm Thị Danh ở xã Ba Ngọc, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi như sau: