KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp  Anh Huỳnh Tấn Phòng ở xã Hành Thuận, huyện...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Nguyễn Phương Hùng ở xã Tịnh Hiệp, huyện...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp chị Nguyễn Thị Chí ở xã Phổ Minh, huyện Đức...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp  chị Nguyễn Thị Sa ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn...

Trang