KNNTL - SỐ 332 - Anh Huỳnh Tấn Phòng - 24/01/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Nguyễn Phương Hùng ở xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Anh Huỳnh Tấn Phòng ở xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi như sau: