KNNTL - SỐ 330 - Chị Nguyễn Thị Chí - 10/01/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp  chị Nguyễn Thị Sa ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp chị Nguyễn Thị Chí ở xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi như sau: