KNNTL - SỐ 331 - Anh Nguyễn Phương Hùng - 17/01/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp chị Nguyễn Thị Chí ở xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngã.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Anh Nguyễn Phương Hùng ở xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi như sau: