KNNTL - SỐ 333 - Chị Dương Thị Huynh - 31/01/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp  Anh Huỳnh Tấn Phòng ở xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Chị Dương Thị Huynh ở xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi như sau: