KNNTL - SỐ 341 - Ông Lê Đăng Quyên - 04/04/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Ông Nguyễn Nhạn ở xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Ông Lê Đăng Quyên ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi như sau: