KNNTL - SỐ 350 - Anh Nguyễn Thành - 06/06/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Cô Tạ Thị Sinh ở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Anh Nguyễn Thành ở xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi như sau: