KNNTL - SỐ 351 - Anh Trần Đình Quát - 13/06/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Nguyễn Thành ở xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Anh Trần Đình Quát ở xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi như sau: