KNNTL - SỐ 352 - Anh Hồ Văn Niên - 20/06/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Trần Đình Quát ở xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Anh Hồ Văn Niên  ở xã Trà Sơn, Huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi như sau: