KNNTL - SỐ 353 - Anh Trần Phương - 27/06/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Hồ Văn Niên  ở xã Trà Sơn, Huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Anh Trần Phương ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi như sau: