Ngày 19/09/2015 vừa qua, Vinasoy phối hợp với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Vụ Bốn, huyện Krong Pac...

Ngày 16/09/2015 vừa qua, Vinasoy đã đồng hành cùng Group tình nguyện Những người bạn tại Quảng...

Ngày 07/09/2015 vừa qua, Vinasoy đã đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Ninh tổ chức trao...

Ngày 06/09/2015 vừa qua, Vinasoy đã đồng hành cùng CLB Tình Nguyện Xanh - VR4U tổ chức Chương...

Trang