Ngày 16/09/2015 vừa qua, Vinasoy đã đồng hành cùng Group tình nguyện Những người bạn tại Quảng...

Ngày 07/09/2015 vừa qua, Vinasoy đã đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bắc Ninh tổ chức trao...

Ngày 06/09/2015 vừa qua, Vinasoy đã đồng hành cùng CLB Tình Nguyện Xanh - VR4U tổ chức Chương...

Vừa qua, Vinasoy đã tiếp tục đồng hành cùng tạp chí Gia đình và trẻ em trong chương trình từ thiện...

Trang