Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/06/2021, đại diện BCH Công đoàn CSTV Vinasoy đã tới hỏi thăm và trao...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Trần Đình Quát ở xã Phổ Vinh, huyện Đức...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Nguyễn Thành ở xã Bình Tân, huyện Bình Sơn...

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Cô Tạ Thị Sinh ở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh,...

Trang