Lễ khánh thành giai đoạn 2 NM Vinasoy Bắc Ninh 08/2015

Thư viện hình ảnh