Chuyên mục Kết nối những tấm lòng tuần này, xin được tiếp tục với câu chuyện của gia đình anh...

Kết nối những tấm lòng tuần này xin được kể về 2 hoàn cảnh khó khăn rất cần sự giúp đỡ. Đầu tiên là...

Kết nối những tấm lòng xin được kể câu chuyện của ba mẹ con chị Võ Thị Bé, tổ 6, phường Nghĩa Lộ,...

Kết nối những tấm lòng kì này là câu chuyện của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, ở thôn Điền...

Trang