Kết nối những tấm lòng hôm nay xin kể về hoàn cảnh gia đình ông Nguyễn Hữu Quí, ở thôn Đại An Đông...

Kết nối những tấm lòng số 109 là hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Hải ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn...

Chương trình Kết nối những tấm lòng tuần này chúng ta cùng chia sẻ với hoàn cảnh của cụ bà Đinh Thị...

  Hoàn cảnh Kết nối những tấm lòng tuần này là một gia đình có 3 người ở thôn Phú Văn, xã Nghĩa...

Trang