Hoàn cảnh khó khăn kỳ này là câu chuyện về Ông Trương Ngọc Anh, một nông dân 56 tuổi ở thôn Phú Lâm...

Xung quanh ta vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh để chúng ta chia sẻ. Xung quanh ta cũng có...

Chia sẻ của kỳ này chúng tôi xin trích đoạn 1 lá thư rất xúc động của chị Bùi Thị Hạnh đang công...

Ở thôn Dương Quang, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, gia đình ông Lê Mỹ Thông đang lâm vào cảnh khó...

Trang