vuot len chinh minh so 10 - 17.01.2014
Vượt lên chính mình số 17/01/2014, Ấp Lộc Trung, Lộc Ninh, Dương Minh Châu, Tây Ninh
Vượt lên chính mình số 7 - 10/01/2014
Vượt lên chính mình số 10/01/2014 Ấp 3, Xã Nha Bích,H. Chơn Thành, Bình Phước
Vượt lên chính mình số 6 - 03/01/2013
Vượt lên chính mình số 03/01/2014 Xã Lý Nhơn, H. Cần Giờ, Tp. HCM
Vượt lên chính mình số 5 - 27/12/2013
Vượt lên chính mình số 27/12/2013 Phường 9, Tp. Sóc Trăng, Sóc Trăng

Trang