Chị Lê Thị Phượng
Chương trình Vượt lên chính mình - Số: 27/09/2013 Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An
Anh Lê Mừng
Chương trình Vượt lên chính mình - Số: 20/09/2013 Xã Phú Đa - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên Huế
Anh Đặng Phúc Đức
Chương trình Vượt lên chính mình - Số: 13/09/2013 Xã An Thủy - huyện Lệ Thủy - Tỉnh Quảng Bình
Anh Hoàng Văn Toàn
Chương trình Vượt lên chính mình - Số: 06/09/2013 Xã Đại Thắng - Huyện Tiên Lãng - TP Hải Phòng

Trang