Chị Ngô Thị Lọt
Chương trình Vượt lên chính mình - Số: 02/08/2013 Xã Vinh Phú - Huyện Phú Vang - Thừa Thiên Huế
Chị Võ Thị Mỹ - Tỉnh Khánh Hòa
Chương trình Vượt lên chính mình - Số: 26/07/2013 Xã Ninh Đông - Thị Xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa
Chị Phạm Thị Lý
Chương trình Vượt lên chính mình - Số: 19/07/2013 Xã Phú Riềng - Huyện Bù Gia Mập - Tỉnh Bình Phước...
Anh Nguyễn Văn Lành
Chương trình Vượt lên chính mình - Số: 12/07/2013 Xã Tân Hiệp - Huyện Hớn Quản - Tỉnh Bình Phước

Trang