vuot len chinh minh so 22
Chương trình Vượt lên chính mình số 25/10/2013 Xã Đại Đồng, huyện Kiến Thuỵ, Tp. Hải Phòng
Chương trình Vượt lên chính mình số 18/10/2013 Xã Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Chương trình Vượt lên chính mình số 11/10/2013 xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thanh, Tây Ninh.
vuot len chinh minh so 19
Chương trình Vượt lên chính mình số 04/10/2013 xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Trang