Vượt lên chính mình số 4 - 20/12/2013
Vượt lên chính mình số 20/12/2013  Xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
Vượt lên chính mình số 13/12/2013 Xã Định Trung, Huyện Bình Đại, Bến Tre
Vượt lên chính mình số 2 - 6/12/2013
Vượt lên chính mình số 06/12/2013 KP6, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. HCM
vuot len chinh minh so 1 - 29.11.2013
Chương trình Vượt lên chính mình số 29/11/2013 Xã Thanh An, H. Hớn Quản, Bình Phước

Trang