KNNTL - SỐ 314 - Anh Lê Đức Ái - 20/09/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Chế Văn Minh ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Anh Lê Đức Ái ở xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi như sau: