KNNTL - SỐ 315 - Chị Tiêu Thị Cẩm Đông - 27/09/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Lê Đức Ái ở xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Chị Tiêu Thị Cẩm Đông ở xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi như sau: