KNNTL - SỐ 316 - Chị Võ Thị Bích Huy - 04/10/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Chị Tiêu Thị Cẩm Đông ở xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Chị Võ Thị Bích Huy ở xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi như sau: