KNNTL - SỐ 317 - Anh Đoàn Duy Linh - 11/10/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Chị Võ Thị Bích Huy ở xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Anh Đoàn Duy Linh ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi như sau: