KNNTL - SỐ 318 - Em Phan Bảo Hân - 18/11/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Đoàn Duy Linh ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp em Phan Bảo Hân ở xã Long Mai, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi như sau: