KNNTL - SỐ 319 - Bà Lê Thị Nhung - 25/10/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp em Phan Bảo Hân ở xã Long Mai, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp bà Lê Thị Nhung ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi như sau: