KNNTL - SỐ 320 - Anh Trương Quang Đức - 01/11/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp bà Lê Thị Nhung ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Anh Trương Quang Đức ở TT Chợ chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi như sau: