KNNTL - SỐ 321 - Ông Phùng Tọa - 08/11/2017

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Anh Trương Quang Dũng ở TT Chợ chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Ông Phùng Tọa ở xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi như sau: