KNNTL - SỐ 342 - Ông Nguyễn Văn Tự - 11/04/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Ông Lê Đăng Quyên ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Ông Nguyễn Văn Tự ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi như sau: