KNNTL - SỐ 343 - Bà Nguyễn Thị Ngọ - 18/04/2018

KNNTL tuần này đã đi thăm và trao quà cho trường hợp Ông Nguyễn Văn Tự ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin được kể về trường hợp Bà Nguyễn Thị Ngọ ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi như sau: